Giới thiệu về công nghệ xét nghiệm ADN pháp y

Giới thiệu về công nghệ xét nghiệm ADN pháp y

Cơ sở dữ liệu ADN có thể truy tìm nghi phạm trong các vụ án. Hội nghị tổ chức tại EmTech tại MIT Review đã cho biết. Cơ sở dữ liệu ADN hiện nay đã được xây dựng ở nước ta. Hải Phòng là một trong các tỉnh đầu tiên thử nghiệm.

Vào tháng 4 năm 2018, cảnh sát Hoa Kỳ đã bắt giữ một nghi phạm nổi tiếng. Gây ra một loạt các vụ hãm hiếp và giết người ở California trong những năm 1970 và 1980. Tên hắn là Joseph Joseph James Dean Jello. Hắn được biết đến như là “Kẻ giết người cấp đặc biệt”. ADN lấy tại hiện trường vụ án được phân tích phả hệ. Nhờ có cơ sở dữ liệu ADN phả hệ công khai. Sau khi so sánh, khoang vùng phả hệ cuối cùng cảnh sát đã bắt giữ được tên này. Cảnh sát sau đó đã sử dụng công nghệ này để phá ra hơn 20 vụ án lớn.

Công nghệ mới – công nghệ xét nghiệm ADN pháp y.

Công nghệ này nhận dạng cá nhân pháp y và xét nghiệm ADN quan hệ cha con. Bằng cách kiểm tra tính đa hình chuỗi của ADN vật liệu di truyền và đa hình đoạn dài. Bởi vì mỗi người đều có một ADN duy nhất. ADN có thể thu được từ mẫu máu hoặc tóc… từ hiện trường vụ án. ADN sau đó được phân tích so sanh. Nếu ADN của người nào trùng với  dữ liệu ADN tại hiện trường thì người đó là nghi phạm.

Trước những năm 1980, các xét nghiệm pháp y ở mức độ protein. Cụ thể là sử dụng nhóm máu, loại enzyme, kiểu huyết thanh, v.v. . Kết quả chỉ có thể được “loại trừ” hoặc “không loại trừ”. Do vậy kết quả thiếu chính xác.

Nhờ tiến bộ của công nghệ sinh học, đặc biệt là sinh học phân tử. Năm 1985, nhà di truyền học người Anh Jeffreys đã phát minh ra công nghệ truy vết ADN. Đây là bước nhảy vọt về chất lượng và độ chính xác. Sau đó công nghệ PCR được áp dụng để kiểm tra bằng chứng pháp y. Các locus gen được áp dụng để so sánh cha – con.

Việc ứng dụng công nghệ phát hiện ADN ngày càng trở nên rộng rãi. Các kết quả phân tích ADN  được công nhận bởi tòa án trên khắp thế giới.

Bài Viết Liên Quan