Sản phẩm

  • Proteinase K

    Proteinase K

    Proteinase K Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich Tên thương mại: Proteinase K from Tritirachium album Đóng gói dạng bột 100mg ≥30 units/mg protein Áp dụng: Áp dụng trong tách chiết DNA và RNA. Proteinase K rất hữu ích để khử hoạt tính phân giải protein của các nuclease trong quá trình tách chiết DNA … Đọc Thêm