Xét nghiệm ADN, mẫu nào chính xác?

Xét nghiệm ADN, mẫu nào chính xác? Mẫu nào chính xác nhất để xét nghiệm ADN quan hệ cha con.

Xét nghiệm ADN được chia thành hai loại: xét nghiệm ADN mục đích pháp lý và dân sự. Xét nghiệm ADN mục đích pháp lý thường áp dụng đối với mẫu máu và phải do chuyên viên kỹ thuật tiến hành. Xét nghiệm ADN dân sự có thể do khách hàng tự thu mẫu.

Loại mẫu nào chính xác hơn?

Về lý thuyết tất cả các mẫu có chứa tế bào cơ thể đều có thể được sử dụng làm xét nghiệm ADN. Các mẫu xét nghiệm ADN được chia làm hai loại: loại thông thường và loại đặc biệt. Loại thông thường gồm: máu, vết máu, niêm mạc miệng, chân tóc, móng tay, móng chân, kẹo cao su, bàn chải đánh răng…

Tất cả các mẫu thông thường đều có thể làm xét nghiệm ADN quan hệ cha con. Do tất cả các mẫu đều mang dữ liệu ADN như nhau. Mẫu máu và mẫu tóc của một cá nhân khi phân tích thì đều có cùng dữ liệu ADN. Do vậy mẫu máu và mẫu tóc hay các mẫu khác đều chính xác như nhau.

Cần lưu ý là trong xét nghiệm ADN quan hệ cha con, việc thu mẫu là rất quan trọng. Nếu bạn không biết cách lấy mẫu tốt nhất nên tư vấn tham khảo ý kiến bởi chuyên viên tư vấn của GENOTECH. Thu mẫu và bảo quản mẫu không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích.

Tham khảo hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm mẫu máu: https://adnvietnam.com/mau-mau-va-dau-mau/

Tham khảo hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm mẫu niêm mạc miệng: https://adnvietnam.com/niem-mac-mieng/

Tham khảo hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm mẫu móng tay: https://adnvietnam.com/lay-mong-tay/

Tham khảo hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm mẫu tóc: https://adnvietnam.com/lay-mau-toc/

 

Bài Viết Liên Quan