Lần đầu tiên quay phim CRISPR

Lần đầu tiên quay phim CRISPR

Lần đầu tiên quay phim CRISPR

Lần đầu tiên quay phim CRISPR

Lần đầu tiên các nhà khoa học quay phim được quá trình cắt chuỗi ADN bởi CRISPR ra làm đôi. Video ngắn đã làm ngạc nhiên rất nhiều người về cơ chế hoạt động của CRISP. Cơ chế này đã được đăng lên tạp chí danh tiếng số 1 là Nature Communication vào ngày 10/11/2017.

Đội ngũ nghiên cứu thuộc trường đại học Kanazawa và đại học Tokyo dùng kỹ thuật kính hiển vị điện tử lực nguyên tử tốc độ cao để quan sát hình dạng của Cas9.Cas9 là enzyme có khả năng cắt chuỗi ARN tại vị trí xác định.

CRISPR lần đầu tiên được tìm thấy trong vi khuẩn. CRISPR là họ trình tự ADN có ở vi khuẩn. Trình tự ADN này bắt nguồn từ virut. Vi khuẩn sử dụng CRISPR để nhận biết virut và tấn công lại virut. Trình tự này đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của vi khuẩn. Và cũng là cơ sở của công nghệ CRISPR/Cas9, là công nghệ có thể làm thay đổi gen.

Cas9

Cas9

CRISPR/Cas9 là kỹ thuật di truyền rất tiềm năng, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ Gen. Đây được xem là công nghệ đột phá năm 2015. Công nghệ này có thể làm thay đổi gen, chỉnh sửa gen, loại bỏ gen có hại…

Sự kiện quay trực tiếp cơ chết cắt của Cas9 của các nhà khoa học Nhật Bản đã sửng xốt nhiều nhà khoa học. Đây là Video rất có giá trị góp phần tìm hiểu cơ chế và làm sáng tỏ thêm công nghệ CRISPR/Cas9 đang là mũi nhọn về kĩ thuật di truyền trong những năm tới đây.

Theo báo điện tử https://gizmodo.com/stunning-video-is-the-first-to-show-crispr-editing-dna-1820404004

 

 

Bài Viết Liên Quan