Đồng tính do gen quy định

Đồng tính do gen quy định

Đồng tính do gen quy định

Đồng tính do gen quy định

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chứng minh xu hướng tình dục là do bộ Gen quy định. Phát hiện này chấm dứt tranh cãi lâu nay về hiện tượng đồng tính. Đồng tính là do bộ Gen chứ không phải do yếu tố môi trường hay ảnh hưởng bởi cuộc sống. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

Nhóm nhà khoa học tại trường đại học North Shore bang Illinoi (Mỹ) đã phát hiện: ra các Gen mà quyết định giới tính của người là đồng tính hay không. Họ đã tiến hành so sánh ADN của 1000 người đồng tính và không đồng tính để đánh giá. Kết quả cho thấy, có 2 Gen khác biệt rõ ràng giữa người đồng tính và người bình thường.

Một Gen ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và lượng hocmon được sản xuất. Làm định hướng nên giới tính. Một gen khác ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp. Tuyến giáp ở người là nơi sản xuất ra hocmon giới tính.

Tiến sĩ Alan Sanders cho biết: “vấn đề giới tính là vấn đề rất quan trọng của mỗi người và xã hội, do vậy phải hiểu chính xác giới tính thực của mỗi người.”

Những bước nghiên cứu tiếp theo đang được tiến hành để tìm thêm các Gen khác liên quan đến đồng tính. Dự án sẽ mở rộng ra thêm nhiều người đồng tính cả nam và nữ bởi công nghệ giải trình tự tiên tiến.

Theo báo điện tử http://www.news.com.au/technology/science/human-body/your-genes-determine-your-sexual-orientation-study-suggests/news-story/b6398735310fcb4d6bb5d660e31fb91b

 

Bài Viết Liên Quan