DNA sequencing service

DNA sequencing service

DNA sequencing service

DNA sequencing service

Chất lượng

Tối thiểu 600 nucleotides
Trung binh 800 nucleotides

Thời gian 

1 – 2 ngày (trừ ngày cuối tuần)

Ưu điểm

Được phân tích trên máy giải trình tự thế hệ mới nhất ABI PRISM 3500 GENETIC SEQUENCER
ADN được làm sạch trước khi làm giải trình tự
Quý khách có thể yêu cầu thêm dịch vụ: primer, tách chiết ADN, nhân gen PCR, cloning

Giá cả

300.000 vnđ 1 mẫu

Yêu cầu mẫu

Matrix Số lượng
PCR product:
100 bp 2 ng
150 bp 3 ng
200 bp 3 ng
250 bp 5 ng
300 bp 7 ng
400 bp 7 ng
500 bp 10 ng
600 bp 17.5 ng
700 bp 20 ng
800 bp 22.5 ng
900 bp 25 ng
1000 bp 30 ng
1500 bp 40 ng
2000 bp 50 ng
3000 bp 60 ng
4000 bp 70 ng
> 5000 bp 80 ng
single-stranded DNA 25-50 ng
dsDNA 150-300 ng
Cosmid, BAC 0.5-1 mcg
Bacterial genomic DNA 2-3 mcg

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Đặt hàng Primer theo yêu cầu
Nhân gen PCR
Cloning
Giải trinh tự và phân tích đoạn

 

 

Bài Viết Liên Quan